Kestionare.RO - Completare kestionar 'CHESTIONAR privind piaţa serviciilor contabile' [Datele din acest chestionar vor fi prelucrate statistic, iar referirile la opiniile dvs. vor fi efectuate cu păstrarea anonimatului. Chestionarul se adresează entităţilor care beneficiază de servicii prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) pentru a evalua gradul de satisfacţie al acestora şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general.]
CHESTIONAR privind piaţa serviciilor contabile

Datele din acest chestionar vor fi prelucrate statistic, iar referirile la opiniile dvs. vor fi efectuate cu păstrarea anonimatului. Chestionarul se adresează entităţilor care beneficiază de servicii prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) pentru a evalua gradul de satisfacţie al acestora şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general.

Mărimea entităţii şi tipul activităţii desfăşurate:
1Cifra de afaceri a entităţii:
Raspunsul la aceasta intrebare este obligatoriu.
2Totalul bilanţului entităţii:
Raspunsul la aceasta intrebare este obligatoriu.
3Numărul de angajaţi:
Raspunsul la aceasta intrebare este obligatoriu.
4Desfășurați activitate în domeniul:
Raspunsul la aceasta intrebare este obligatoriu.
5Forma juridică a societăţii:
Raspunsul la aceasta intrebare este obligatoriu.
Organizarea contabilităţii
6Care din următoarele variante privind modalitatea de organizare a contabilităţii este adevărată?
Raspunsul la aceasta intrebare este obligatoriu.
7Ați utilizat servicii prestate de un expert contabil sau cabinet de contabilitate?
Raspunsul la aceasta intrebare este obligatoriu.
powered by www.kestionare.ro